Školská jedáleň

Prianie

Všetkým prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek.
Nech počas týcto dní načerpáme novú silu a odhodlanie pre ďalšie šírenie Božieho pokoja, radosti a lásky.

Dnešný obed:

Zajtrajší obed: