Školská jedáleň

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy   v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (podľa § 150 ods.5)  udeľuje dňa 03.04.2013 riaditeľské voľno z  dôvodu konania Metodického dňa pedagogických pracovníkov katolíckych škôl a katolíckych školských zariadení Žilinskej diecézy.

 

 

 


Dnešný obed:

Zajtrajší obed: