Materská škola

1. tr.

  1. trieda - sv. František   p. učiteľky: Bc. Jana Huliaková, Mgr. Mária Saková

 
Por. č. Priezvisko Meno
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.