Materská škola

4. tr.

4. trieda - sv. Terezka
P.č. Priezvisko Meno
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    

P. uč.: Bc. Katarína Bosíková, Bc. Dusová Lýdia