Materská škola

5. tr.

5. trieda - sv. Ján Mária Vianney
P.č.
Priezvisko
Meno
1.
BREZÁNIOVÁ
Viktória
2.
BRUNOVÁ
Veronika
3.
DUDÍKOVÁ
Michaela
4.
DURILA
Michal
5.
GREGORIČKOVÁ
Zuzana
6.
HALAMA
Tomáš
7.
HEGLASOVÁ
Lenka
8.
HERONEKOVÁ
Sára
9.
JANÍKOVÁ
Ella
10.
JANÍKOVÁ
Lara
11.
JARABÁK
Alexander
12.
JARABÁKOVÁ
Viktória
13.
MALÍKOVÁ
Alina Mária
14.
MASNÝ
Matúš
15.
MAZÚROVÁ
JÚLIA
16.
MIŠUTKA
Jonáš Noe
17.
PETRIK
Daniel
18.
SOPIAK
Adam
19.
ŠTALMACH
Jakub

P. uč.: Mgr. Mária Baránková, Bc. Rábiková Kristína