Materská škola

8. tr.

8. trieda - sv. don Bosco
P.č. Priezvisko Meno
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    

P. uč.: Mgr. Stanislava Krasničanová, Bc. Gloserová Alena