Materská škola

Mesačné poplatky

 

Výška poplatkov platí od 01.04.2013
za celodenný pobyt: 40€ /okrem predškolákov/   
za súrodenca: 20€
za predškoláka: 15€
/predškolák je dieťa, ktoré v danom roku  k 31.8. dovŕši 5 rokov/  
za súrodenca predškoláka: 20€
pri dvoch predškolákoch poplatok za druhé dieťa: 10€
   
za poldenný pobyt: 25€ /okrem predškolákov/
/rozhodnutie o prijatí je na 4 hodiny/  
za súrodenca 13€
za predškoláka 10€
za predškoláka, ak má mladšieho súrodenca v MŠ: 7€
   
za dieťa do 3 rokov 100€
/ak matka poberá rodičovský príspevok/  
za poldenný pobyt 70€
za súrodenca - nie predškoláka: 20€ 
za súrodenca - predškoláka: 10€ 

 
Poplatok za deti, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi: riešime individuálne
Poplatok viacdetných rodín /3 a viac detí v MŠ/: riešime individuálne

Poplatky treba uhradiť vždy do konca predchádzajúceho mesiaca.
 
Spôsob úhrady:

  • bankovým prevodom na číslo účtu- IBAN: SK27 5600 0000 0004 9417 9003
    - pri platbe je potrebné uviesť meno dieťaťa,triedu a účel (MŠ/mesiac-e)    (variabilný symbol sa nepoužíva)
  • v hotovosti: v pokladni MŠ

Všetky nejasnosti ohľadom platieb môžete konzultovať v pokladni MŠ,

príp. na tel.  0911 586 822