Materská škola

CZŠ s MŠ bude zatvorená

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /podľa §150 ods.5/ oznamuje, že dňa 7.apríla 2016 poskytuje  riaditeľské voľno  z dôvodu konania celodiecezného metodického dňa pedagógov cirkevných škôl.