Materská škola

Prevádzka ŠKD do 30.09.2020

Milí rodičia, vzhľadom na aktualizáciu usmernení o Organizácií a podmienok výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 bude prevádzka ŠKD do 30.09.2020 zabezpečená do 16:00 hod.

Za pochopenie ďakujeme!