Materská škola

Oznam pre rodičov o odchode žiakov z ŠKD

Pre zmenu organizácie ŠKD v mesiaci jún, Vás prosíme, aby ste nás písomne informovali (zápisom do slovníčka alebo žiackej knižky s dátumom a podpisom) o čase a spôsobe odchodu Vášho dieťaťa z ŠKD (samostatne alebo v sprievode oprávnenej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti) v tomto období.
Za pochopenie ďakujeme.