Materská škola

Koniec školského roka

Milí rodičia, 
školský rok 2017/2018 sa končí 29.6.2018, t. j. v piatok. Prosíme Vás, aby ste vyprázdnili svojmu dieťaťu skrinku v šatni. (Neberieme zodpovednosť za veci, ktoré si v materskej škole zabudnete). Prajeme Vám príjemné a požehnané prežitie letných prázdnin!