Materská škola

Riaditeľské voľno 7.5.2018

Dňa 7.5. 2018 poskytuje riaditeľ CZŠ s MŠ Dobrého pastiera riaditeľské voľno
 v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov . 
V prevádzke nebude ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ.