Materská škola

Riaditeľské voľno

Dňa 30.4. 2018 poskytuje riaditeľ CZŠ s MŠ Dobrého pastiera v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov riaditeľské voľno.  Materská škola bude v tomto termíne zatvorená.