Materská škola

Jesenné prázdniny

Počas jesenných prázdnin v dňoch 30., 31. 10. 2017 (pondelok, utorok) bude materská škola zatvorená z dôvodu nízkeho záujmu rodičov.
Nástup do materskej školy po jesenných prázdninách je 2. 11. 2017, t. j. štvrtok.