Materská škola

Letné prázdniny 2017

Milí rodičia, materská škola počas letných prázdnin bude otvorená
v dňoch od 10.7. do 28.7. 2017 (3 týždne).

Prosíme vás o nahlásenie detí na prázdniny do 31. 5. 2017
(naši škôlkari na triedach, deti z iných materských škôl cez prihlášku, ktorá je na vrátnici školy). 
 
Platby za pobyt a stravu počas letných prázdnin je potrebné uhradiť do 9. 6. 2017. Pri neuhradenej platbe, bude dieťa automaticky z prázdnin odhlásené.

súbor