Materská škola

Oznamy

Zoznam detí letné prázdniny 2019/2020
Milí rodičia, materská škola bude počas letných prázdnin v prevádzke od 7:00 do 16:00 hod. Materská škola je otvorená od 7:0...

Nevyzdvihnuté veci, fotky detí MŠ
Milí rodičia, v dňoch 22. a 23. 6. (pondelok a utorok) si môžete prevziať nevyzdvihnuté vecí Vašich detí zo skriniek, osobn...

Pokyny od 15. 6. 2020 do 24. 7. 2020
Milí rodičia, v nižšie uvedenom dokumente si môžete nájsť "Pokyny, upravujúce podmienky materskej školy  na obdobie od 15. 6. 2020 do 24. ...

Poplatky za MŠ počas leta
Milí rodičia, poplatky za pobyt detí v MŠ a stravu je potrebné uhradiť do 22. 6. 2020. ...

Nový zoznam detí od 15. 6. do 30. 6. 2020
Milí rodičia, od 15. 6. 2020 sú uvoľnené ďalšie opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu Covid-19. Na základe toho materská ...

Nevyzdvihnuté veci detí MŠ
Milí rodičia, v dňoch 5. a 8. júna 2021 (piatok a pondelok) medzi 8:00 - 9:00 alebo 16:00 - 16:30 si môžete prevziať nevyzdvihnuté vecí V...

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2020
Milí rodičia, prevádzka materskej školy počas letných prázdnin bude od 1. 7. 2020 do 24. 7. 2020, taktiež za prísnych bezpečnostných opat...

Zoznam detí v MŠ od 1. 6. do 30.6.2020
Milí rodičia, od 1. 6. do 30. 6. 2020 budú deti rozdelené podľa nižšie uvedeného rozpisu vzhľadom na súčasnú situáciu. V danom ro...

Oznam pre rodičov detí, ktorí už v tomto školskom roku nenastúpia do MŠ
Milí rodičia, osobné veci si môžete osobne zobrať 27. 5. 2020 , t.j. streda v čase od 12:00 do 16:00 hod. Prosíme Vás dodržujte bezpečnostné po...

Fotenie detí
Milí rodičia, 3. 6. 2020 bude prebiehať druhé fotenie detí (detí, ktoré sa ešte tento školský rok nefotili- ide o dofocovanie). Deti...