Materská škola

Oznamy

Poplatky MŠ
Milí rodičia, chceli by sme Vás informovať ohľadom platenia poplatkov za pobyt a stravu v MŠ.  Nakoľko už veľa rodičov v tomto mesiaci posl...

Prerušenie vyučovania
Milí rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR bude na našej škole od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane prerušené vyučo...

Riaditeľské voľno
Milí rodičia, žiaci, zamestnanci, Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou Vám oznamuje, že na pokyn zriaďovateľa Rímskokatol...

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 3
Dňa 10. 03. 2020 Ministerka školstva SR Martina Lubyová vydala v poradí druhé usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne ...

Krúžky MŠ 10. -13. 3. 2020
Oznam CVČ: Vzhľadom k preventívnym opatreniam kvôli šíreniu koronavírusu oznamujeme, že všetky krúžky v materskej škole, z...

Zápis detí do materskej školy
Informácie k zápisu detí do materskej školy  (Vzhľadom na nové skutočnosti bude toto usmernenie aktualizované)    Mil...

Fotografovanie detí v MŠ
Milí rodičia, utorok 10.marca 2020 bude v našej MŠ prebiehať profesionálne fotografovanie detí.Na výber sú 2 varianty fotobal...

Zatvorenie MŠ počas jarných prázdnin
Vážení rodičia, Materská škola bude od stredy 26.2.2020 ZATVORENÁ z dôvodu nízkeho počtu detí v MŠ. Nástup do ...

Zatvorenie MŠ od 5.2.2020 do 11.2.2020
Milí rodičia, na základe rozhodnutia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva so sídlom v Žiline Vám oznamujeme, že ma...

Zatvorená materská škola
Milí rodičia, na základe rozhodnutia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva so sídlom v Žiline Vám oznamujeme, že ma...