Materská škola

Oznamy

Zatvorenie MŠ od 5.2.2020 do 11.2.2020
Milí rodičia, na základe rozhodnutia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva so sídlom v Žiline Vám oznamujeme, že ma...

Zatvorená materská škola
Milí rodičia, na základe rozhodnutia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva so sídlom v Žiline Vám oznamujeme, že ma...

tanečný krúžok 29. 1. 2020
    V stredu (29.1. 2020) tanečný krúžok MŠ nebude z dôvodu neprítomnosti vyučujúcej.   Ďakujeme za pochopenie. Požehnan...

Logopedická depistáž - rodičovské stretnutie
Rodičovské stretnutie ohľadom logopedickej depistáže bude prebiehať 28. 1. 2020 v krúžkovej miestnosti MŠ (druhé podlažie MŠ) od 15:00 do 16:2...

Polročné prázdniny
Milí rodičia, na základe nedostatočného počtu prihlásených detí na polročné prázdniny, t. j. pondelok, 3. 2. 2020 bude matersk...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Smreková 39, 010 07 Žilina     v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z....

Jesenné prázdniny
Milí rodičia, materská škola počas jesenných prázdnin - 30., 31. 10. 2019 bude mimo prevádzky. Posledný deň vyučovania je utorok 29. 10. ...

Skrátená prevádzka materskej školy
Milí rodičia, Dňa 29. 10. 2019, t. j. utorok bude skrátená prevádzka materskej školy. Materská škola bude v prevádzke do 14: 30 h...

Rodičovské stretnutie
Milí rodičia, dňa 5. 9. 2019, t. j. štvrtok, bude rodičovské stretnutie o 16:00 hod. vo veľkej telocvični (pavilón ZŠ 2 podlažie). Srdečne V...

Začiatok školského roka 2019/2020
Milí rodičia, nový školský rok 2019/2020  začína 2.9.2019, t. j. pondelok. Materská škola je otvorená od 6:30 do 17:00 hod.. ...