Materská škola

Hmyz, kvíz

Hmyz - kvíz
Počítač by mal mať nastavený jazyk angličtina, aby správne zobrazovalo otázky.
Po kliknutí na link stačí zadať krstné meno (nickname) a vstúpiť (OK, go).