Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Rozlúčka s predškolákmi [14.06.2017]

foto
foto
foto
foto


Bolo nám tu dobre s vami, otvárajú sa však školské brány ... spievali naši najstarší predškoláci z CMŠ - deti z 8., 9. a 10. triedy. Touto besiedkou sa dňa 14. 6. 2017 chceli rozlúčiť s materskou školou, s učiteľmi a poďakovať rodičom za všetku pomoc. Na začiatok sa pomodlili modlitbu za rodičov a všetky deti, aby sa vystúpenie podarilo. Svoje talenty predviedli prostredníctvom piesní, tanečných choreografií - ľudových a moderných tancov. Zarecitovali básne, zahrali divadelné scénky: Kozliatka a vlk, Šmolkovia a Rozlúčkový deň. Deti s radosťou prejavili svoj vzťah k Bohu, ktorý tu získavali a ktorému sa učili prostredníctvom náboženskej výchovy, hymnickou piesňou z akcie Noc v škôlke. Po vystúpení nasledovalo spoločné agapé, ktoré pripravili naši obetaví a šikovní rodičia. Všetkým srdečne ďakujeme za vzájomnú spoluprácu a roky prežité v našej CMŠ.