Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Výlet ku krížu - Solinky-Juh [17.09.2012]

foto
foto
foto


 
IDEME NA VÝLET.
Dňa  17. 9. sa deti z troch predškolských tried  vybrali  poznávať priestor, v ktorom žijeme s cieľom rozlíšiť dominanty svojho bydliska, pozorovať niektoré časti nášho mesta, zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia a tiež sa spoločne zahrať.
Našu cestu sme začali v kostole , kde sme sa pomodlili, porozprávali sa o tom, čí je to dom a kto v ňom býva a tiež si pripomenuli sviatok Povýšenia svätého kríža. Potom sme vystúpili ku krížu           na kopci   nad Solinkami a pozorovali dominanty nášho sídliska, časti nášho mesta a okolia – Hliny, Bôrik, Hájik , Bytčicu a hrad Lietava. Náš výlet pokračoval turistickou vychádzkou cez lesopark Chrasť, kde sme pozorovali zmeny v prírode a snažili sa stíšiť a počúvať zvuky lesa. Po príchode   do areálu ihriska sa deti občerstvili a vyskúšali svoju zdatnosť a schopnosť spolupráce pri zdolávaní rôznych preliezok a v spoločných hrách. Náš výlet sme ukončili poďakovaním  a trošku unavení, ale obohatení o nové zážitky,  sme sa     na obed vrátili do MŠ.