Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Dobrý pastier [17.04.2016]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Hodová slávnosť sa konala na priestranstve pred kostolom Dobrého Pastiera. Deti z materskej školy vystúpili v programe "Jarné pásmo", v ktorom vytvárali a realizovali inštrumentálne sprievody k piesňam, riekankám s využitím rekvizít a rytmických nástrojov, využívali tanečné prvky v jednoduchých choreografiách. V kultúrnom programe vyjadrili lásku k Pánu Ježišovi ako nášmu dobrému pastierovi.