Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Deň mlieka [17.05.2016]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Dňa 17. 5. 2016 sme v našej MŠ prežili zaujímavý deň. Najskôr sme poďakovali Pánu Bohu za jeho dobrotu a starostlivosť o ľudí a zvieratá. Na "Medzinárodný deň mlieka" si mladšie detičky pozreli film o kravičke a ovečke, maľovali kravičky a v triedach sa zahrali hru "Hádaj, čo ješ?" spojenú s ochutnávkou nátierok. Veľkú radosť im urobila praktická ukážka dojenia kravičiek, ktoré sme si vyrobili v MŠ a svoje talenty mohli uplatniť pri vytváraní rôznych výrobkov z mliečnych obalov. Staršie deti hľadali zatúlanú ovečku prekonávaním prekážkovej dráhy, v "mliečnom kráľovstve" ochutnávali rôzne výrobky z mlieka, v "kravíne dojili kravičky". V aktivitách na triedach si vyrábali rôzne výrobky z mliečnych obalov, riešili sudoku, stavali mliekárne, salaše, kravíny. Na pobyte vonku pozdravili našich starých kamarátov - živú ovečku a kozičku vo farskej mini ZOO. Pred odpoludňajším odpočinkom si mohli vypočuť rozprávku s mliečnou tématikou a odpoludnia sa na "Ceste mlieka" (DVD) dozvedeli, ako sa mliečko dostáva od podojenia až na stôl.