Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Návšteva Hvezdárne Kysucké Nové Mesto [19.01.2016]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Na návštevu Kysuckej hvezdárne sa veľmi tešili nielen deti predškolských tried, ale aj ich pani učiteľky. Po príchode a privítaní sme sa usadili a netrpezlivo čakali na príbeh o Jankovi a Marienke, ktorí leteli do vesmíru a prežili tam množstvo zaujímavých zážitkov. Po príbehu nám pani hvezdárka predstavila slnečnú sústavu, jej planéty a iné vesmírne telesá. Po prezentácii sme nedočkavo čakali, kedy sa môžeme pozrieť, kde tety a ujovia hvezdári pozorujú hviezdy. V kopuli hvezdárne sme videli ďalekohľady, ktorými sa sleduje obloha. Škoda, že bolo zamračené a my sme nič nevideli. Keďže sme boli dobrí a poslušní, na záver sme mohli pozrieť rozprávku "Krava vo vesmíre" a rozprávky o ovečkách, ktoré boli veľmi zábavné. Pochvalou od tety hvezdárky za šikovnosť sme sa naspäť vracali do materskej školy.