Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Jasličková pobožnosť [25.12.2014]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Na sviatok Narodenia Pána sme mali v našom kostole Dobrého pastiera Jasličkovú pobožnosť. Spolu s deťmi aj z našej materskej školy sme si pripomenuli jeden z najkrajších príbehov ľudstva - príbeh narodenia Ježiša. V úvode zaznela radostná zvesť z Betlehema v piesni "Nesiem vám noviny". Vianočné koledy boli popretkávané básňami, vinšami i tancom pastierov. Deti ponúkli Ježiškovi kus svojho srdiečka a tiež ho prosili za všetky deti sveta, aby ich chránila Láska. Spevom prosili o požehnanie pre celé ľudstvo. Milým vystúpením rozohriali srdcia dospelých, ale hlavne vyjadrili lásku a vďačnosť malému Ježiškovi. V závere si deti i s kamarátmi zo školy a tiež s ostatnými prítomnými zaspievali krásnu vianočnú pieseň "Tichá noc, svätá noc". Celá slávnosť skončila požehnaním od pána farára a potom sme sa v pokoji vrátili do našich vianočných príbytkov.