Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Čistenie okolia. [29.10.2014]

foto
foto
foto
foto
foto


V posledné októbrové a prvé novembrové dni ukázali deti našej MŠ, že im záleží na prostredí, v ktorom sa pohybujú, že majú rady prírodu a vedia sa postarať aj o jej čistotu. Preto sa deti stredných a predškolských tried pustili s chuťou do čistenia okolia MŠ  a školskej záhrady. Najprv deti štvrtej triedy s mikroténovými vreckami na rukách vyčistili najbližšie okolie MŠ od odhodených papierikov, kúskov plastov a iných nečistôt. O pár dní neskôr deti 5., 6., 7. a  8.  triedy vyšli do školskej záhrady, aby vyzbrojení hrabličkami, metlami a vedierkami  pohrabali napadané lístie a poodnášali  ho do veľkých umelohmotných vriec. Obsah vriec skončil v triedenom odpade a deti s pani učiteľkami mali radosť, že aj vlastnými rukami prispeli ku krajšiemu a čistejšiemu okoliu materskej školy.