Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Ahoj škôlka, škola volá! [18.06.2014]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí .... spievali naši najstarší predškoláci z CMŠ - deti z 3.,7. a 8. triedy. Touto besiedkou sa chceli rozlúčiť s materskou školou, s učiteľmi a poďakovať rodičom za všetku pomoc. Predviedli svoje talenty prostredníctvom piesní, tanečných choreografií - ľudových a moderných tancov. Zarecitovali básne, zahrali divadelné scénky: Kozliatka, Zvedavá ovečka a Lesná škôlka. Deti s radosťou prejavili svoj vzťah k Bohu, ktorý tu získavali a ktorému sa učili prostredníctvom náboženskej výchovy, piesňami s náboženskou tematikou a pohybovým stvárnením. Na záver sa pomodlili modlitbu za rodičov a všetky deti. Po vystúpení nasledovalo spoločné agapé, ktoré pripravili naši obetaví a šikovní rodičia. Všetkým srdečne ďakujeme za vzájomnú spoluprácu a roky prežité v našej CMŠ.