Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Maratón čitateľský [24.03.2014]

foto
foto
foto
foto
foto


S cieľom prejaviť záujem o knihy, písmená, orientovať sa v knihách, počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy sme 24. 3. v škôlke pripravili "Čitateľský maratón". Naše putovanie s knihami začalo v aule školy, kde sme mali pripravenú prezentáciu o tom," Ako sa knižka narodila" a výstavku kníh a knižných hračiek.Malé deti si do MŠ priniesli svoje obľúbené knihy, s ktorými sme sa zoznamovali celý týždeň, deti stredných vekových skupín navštívili starších kamarátov v CZŠ a žiaci z 3.A a 3.B im predviedli ukážku čítania. Tí najstarší privítali v odpoludňajších hodinách žiakov z ŠKD a počúvali čítanie príbehov na pokračovanie.