Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Pôstne aktivity [06.03.2019 - 17.04.2019]

foto
foto
foto
foto


Srdce pre Pána Ježiša - vytvárali deti počas pôstneho obdobia malými srdiečkami modlitby, lásky a čistoty za úlohy:

  • Pozorne si vypočujem čítanie z Nového zákona
  • Modlím sa za čisté srdiečka
  • Hovorím čisté slová     ( biele srdiečka )
       -Pomáham druhým zo srdca, nie za odmenu
       - Poteším rodičov, dám im božtek
       - Ak niekomu ublížim, poviem, prepáč mi to     ( červené srdiečka )
       Pánu Ježišovi :
  • Modlitba krížovej cesty
  • Svätá omša vo všedný deň
  • Krátka adorácia     ( zlaté srdiečka )      
Pánu Ježišovi odovzdali tento dar v našej školskej kaplnke.