Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Predplavecký výcvik [11.03.2019 - 29.03.2019]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Deti z predškolských tried 8., 9., 10. a 11., sa v dňoch od 11.3.2019 do 29.3. 2019, 3x týždenne zúčastňovali, v spolupráci s plaveckou školou Nereus, predplaveckého výcviku v Mestskej plavárni Žilina. Cieľom predplaveckého výcviku bolo priblížiť deťom vodné prostredie, odstrániť strach z vody, formou hier a cvičení si osvojiť  pohybové a koordinačné schopnosti, naučiť sa bezpečne pohybovať vo vode. Deti využívali rôzne plavecké pomôcky a hračky. Na každý deň vo vode sa veľmi tešili a s radosťou plnili úlohy od inštruktorov. Na záver kurzu všetky deti dostali za odvahu, snahu a skvelé výkony „Mokré vysvedčenie“.