Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Adventné aktivity [03.12.2018 - 21.12.2018]

foto
foto
foto
foto
foto


Malému Ježiškovi pripravovali deti narodeninový darček plnením úloh v MŠ i doma :
1.Pozorujem ticho okolie, poďakujem za prírodu.
2.Poviem kamarátovi, kamarátke, že ich mám rád takých, akí sú.
3.Dnes sa s niekým rozdelím ( hračka, sladkosť ).
4.Niekoho tajne obdarujem.
5.Poďakujem Pánu Bohu za sladkosti, darčeky, ktoré som dostal.
6.Zaspievam Panne Márii.
7.Celkom ticho sa pomodlím za tých, ktorí lásku nepoznajú.
8.Poďakujem Pánu Bohu za jeho pomoc.
9.Urobím aspoň jeden dobrý skutok.
10.Dnes si niečo odopriem z lásky k Pánu Ježišovi.
11.Pomodlím sa za svojho pozemského ocka.
12.Poprosím sv. Jozefa, aby ochraňoval našu rodinu.
13.Poďakujem za rodičov.
14.Zaspievam koledu a poprosím o milosti na vianočné vystúpenie.
15.Pomodlím sa za lásku, pokoj a radosť pre všetkých ľudí. 
      A rôzne iné...
 
V triedach boli ukryté v adventných kalendároch ( Cesta do Betlehema, Anjelský adventný kalendár, Filoména a anjelik, Stromčekový kalendár...) a na chodbách v sovičkách, snehových guliach a hviezdach, kde po splnení doma mohli spolu s rodičmi na perinku, darček a sniežik nalepiť srdiečka.