Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Plavecký výcvik [26.02.2018 - 28.03.2018]

foto
foto
foto
foto
foto


Aj tento školský rok sa uskutočnil plavecký výcvik pre najstaršiu vekovú kategóriu 5 - 6 ročných detí našich tried, ktorý prebiehal od 26. 2. 2018 v Mestskej krytej plavárni Žilina. Deti rozdelené do skupín sa postupne oboznamovali so základnými plaveckými prvkami, učili sa splývať, ponárať, plávať s pomôckami a neskôr aj bez nich. Na plavecký výcvik sa vždy tešili, radovali sa zo svojich pokrokov. Po absolvovaní  výcviku každé dieťa dostalo "mokré vysvedčenie". Výcvik bol ukončený 28. 3. 2018.