Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Návšteva Krajskej knižnice v Žiline [29.11.2017]

foto
foto
foto
foto
foto


 
     Dňa 29. 11. 2017 predškoláci z 8., 9., 10. a 11. triedy našej MŠ spolu s pani učiteľkami navštívili krajskú knižnicu v Žiline. Pani knihovníčky rozdelili detí na dve skupiny, s ktorými následne realizovali workshopy v dvoch miestnostiach. Aktivity deti veľmi bavili. Boli spojené s pohybom, zábavou a premýšľaním na tému „Zdravie a ľudské telo“. Pri predstavovaní si každé dieťa vytlieskalo svoje meno a tak ho rozdelilo na slabiky. Začiatočné písmeno z názvu témy „Z“ znázorňovali svojím telom, tvorili nové slová, ktoré začínajú na „Z“ a zároveň súvisia s časťami ľudského tela. Metódou brainstorming prekvapili vedomosťami o ľudskom tele,  obkresľovali dieťa na papier a správne vkladali časti tela a jeho orgány, triedili zdravé a nezdravé potraviny a dokonca si pozreli príbeh o Bambuľke a cukríkovej chorobe.
     Deťom sa dopoludnie v knižnici veľmi páčilo a plní zážitkov sa vracali naspäť do materskej školy.