Materská škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/2012

Ružencové aktivity [01.10.2017 - 31.10.2017]

foto
foto


S cieľom vzbudiť vďačnosť k Pánu Ježišovi a k Božej Matke za ich lásku, naučiť sa prosiť aj za iných, sme dennou modlitbou na rôzne úmysly vytvárali spoločenstvo modlitby. Počas dňa p. učiteľky prečítali úmysly, za ktoré potom v triedach spolu s deťmi prosili a zároveň modlitbami Zdravas Mária postupne vytvárali jeden spoločný školský ruženec. My dospelí sme modlitbou desiatku ruženca v našej školskej kaplnke prosili za deti, rodiny, našu školu... a za osobné prosby a poďakovania rodičov a príbuzných detí. A tak z milosti, i tento rok, vytvárali vzájomné spoločenstvo aj s rodinami.