Materská škola

Čo bude?

25.11.2019 - 26.11.2019 - Návšteva knižnice
V dňoch 25., 26. 11. 2019 sa deti z predškolských tried materskej školy zúčastnia exkurzie knižnice na ul. Bernoláková.

26.11.2019 - 26.11.2019 - Logopedická depistáž
Dňa 26. 11. t., j. utorok dopoludnia bude prebiehať logopedická depistáž u prihlásených detí.

13.12.2019 - Riaditeľské voľno
V súlade s §150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na deň 13.12.2019 udeľujeme riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.