Materská škola

Čo bude?

01.10.2018 - 31.10.2018 - Ružencové aktivity
POTOM POVEDAL UČENÍKOVI : „HĽA, TVOJA MATKA !“               Jn  19, 27
 
V MESIACI OKTÓBRI SI CIRKEV ZVLÁŠŤ UCTIEVA BOŽIU A NAŠU MATKU, A PRETO SA AJ S DEŤMI V TRIEDACH CHCEME ZAPOJIŤ  DO RUŽENCOVÝCH AKTIVÍT – MODLITBOU ZDRAVAS MÁRIA NA RÔZNE ÚMYSLY.  MY DOSPELÍ DESIATKOM RUŽENCA V NAŠEJ ŠKOLSKEJ KAPLNKE PROSIŤ ZA DETI, RODINY, NAŠU ŠKOLU... 18. OKTÓBRA V JEDNOTE S DEŤMI CELÉHO SVETA ZA JEDNOTU A POKOJ  VO SVETE. MILÍ RODIČIA, MÔŽETE NAPÍSAŤ AJ VAŠE OSOBNÉ ÚMYSLY (NÁSTENKY V MŠ) A MY ICH V MODLITBE ODOVZDÁME PANNE MÁRII.
 
                                                                                  ĎAKUJEME.

18.10.2018 - 26.10.2018 - Čisté okolie školy
V dňoch od 18. 10. do 26. 10. prebieha v našej CMŠ akcia - potešme veveričku Elišku - čisté okolie školy. Milí rodičia, starkí, pozývame Vás pomôcť deťom plniť nasledujúce úlohy : - správne priradiť druh odpadu do nádoby ( vystrihnutý obrázok do správnej nádoby )
                             - nájsť správnu cestu ( odpad - nádoba ) pomocou fixy  
Všetko je pripravené na chodbách škôlky.
 
Ďalej pripravujeme hrabanie lístia na školskom dvore, zbieranie odpadkov okolo školy, riešenie enviromentálnych úloh... ( úlohy s p. učiteľkami )
Keď deti všetko splnia, potešia nielen veveričku Elišku, ale aj prírodu a dostanú medailu malého ochranára.
           

22.10.2018 - 26.10.2018 - Starký, starká
Pri príležitosti medzinárodného dňa starých rodičov sa v našej škôlke uskutoční týždeň so starými rodičmi. Pozývame starých rodičov v týždni
od 22. -26.10.2018 do našej škôlky. Plán aktivít na triede, bude mať každá trieda zverejnený na dverách alebo pri oznamoch. 
  • V stredu 24.10.2018 bude sv. omša o 8:00 hod. v školskej kaplnke
Tešia sa na vás vaše vnúčatá.