Materská škola

Čo bude?

01.10.2017 - 31.10.2017 - Ružencové aktivity
POTOM POVEDAL UČENÍKOVI : „HĽA, TVOJA MATKA !“               Jn  19, 27
 
V mesiaci októbri si cirkev zvlášť uctieva Božiu a našu Matku, a preto sa aj s deťmi v triedach chceme zapojiť  do ružencových aktivít – modlitbou Zdravas Mária na rôzne úmysly ( nájdete ich v MŠ na chodbe ). My dospelí desiatkom ruženca v našej školskej kaplnke prosiť za deti, rodiny, našu školu... 18. októbra v jednote s deťmi celého sveta za pokoj a mier vo svete. Milí rodičia, môžete napísať aj vaše osobné úmysly (nástenky v MŠ) a my ich v modlitbe odovzdáme Panne Márii.
 
                                                                                  Ďakujeme.