Materská škola

Čo bude?

04.12.2017 - 22.12.2017 - Adventné aktivity
Advent je čas stíšenia sa a prípravy  na oslavu narodenia Božieho Syna. Z lásky k Ježišovi môžeme s deťmi pripraviť narodeninový darček v podobe dobrých skutkov (robím radosť, modlím sa, poslúcham), za čo si v MŠ môžu deti nalepiť farebnú hviezdičku a my dospelí skrytou obetou  a modlitbami na rôzne úmysly .
Požehnaný Advent nám všetkým.

25.12.2017 - Jasličková pobožnosť
Dňa 25. 12. 2017 o 15.30 Vás pozývame na jasličkovú pobožnosť do Farského kostola Dobrého pastiera na Solinkách. Prosíme rodičov detí, ktoré budú vystupovať na Jasličkovej pobožnosti, aby deti priviedli do haly centra Strom už o 15:00 hod. Ďakujeme