Materská škola

Čo bude?

14.02.2018 - 29.03.2018 - Pôstne aktivity
PÔSTNE AKTIVITY.
V čase od 14.2. sa aj v našej MŠ pripravujeme na najväčšie kresťanské sviatky  – Veľkú noc - rôznymi pôstnymi aktivitami. Tí najmenší sa snažia darovať Ježiškovi svoje dobré skutky, poukladať s pomocou p. učiteliek svoje hračky, učia sa poďakovať, či poprosiť, podeliť sa a vzájomne si pomáhať. Deti lepia farebné kvietky za svoje dobré skutky na tŕne, aby potešili Pána Ježiša. I my dospelí sa snažíme byť ako deti, rásť vo viere a dôvere v dobrotu a lásku nášho milujúceho Boha, k čomu nám pomáhajú duchovné obnovy, meditácie nad Božím slovom, modlitba, pôst, almužna...