Materská škola

Čo bolo?

2018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013
Adventné aktivity
03.12.2018 - 21.12.2018
Malému Ježiškovi pripravovali deti narodeninový darček plnením úloh v MŠ i doma : 1.Pozorujem ticho okolie, poďakujem za prírodu. 2.P...
DEŇ MŠ
08.11.2018
Pri príležitosti dňa materských škôl sme vo veľkej telocvični aj tento rok privítali rodičov spolu so svojimi deťmi. Spoločne spoznávali ...
Rozprávkový krtko
26.10.2018
Dňa 26.10.2018 sa deti predškolských tried zúčastnili besedy organizovanej Kysuckou hvezdárňou, kde sa oboznámili s prácou kozmonautov vo ve...
Týždeň pre starkých
22.10.2018 - 26.10.2018
V októbri zažívajú starší ľudia predsa len viac prejavov úcty a pozornosti ako inokedy a 15.október je navyše Medzin...
„ČISTÉ OKOLIE ŠKOLY – POTEŠME VEVERIČKU ELIŠKU“
18.10.2018 - 26.10.2018
        V dňoch od 18. – 26. 10. prebiehala v našej škôlke akcia – „Čisté okolie školy – pote...
Opadalo lístie
17.10.2018 - 18.10.2018
Deti predškolských tried  dňa 17. a 18. októbra 2018 spoznávali stromy a ich plody priamo v prírode – našom lesoparku. S...
DEŇ JABLKA
12.10.2018
Ako každý rok, aj tento október sa v našej MŠ konal DEŇ JABLKA. Pani učiteľky sa už od rána snažili vyzdvihnúť neoceniteľný vý...
Svetový deň zdravej výživy
11.10.2018
Každoročne sa 16. október oslavuje ako Svetový deň zdravej výživy. V našej MŠ sme si ho pripomenuli vo štvrtok 11. 10. 2018  v t...
ZELENINOVÝ A OVOCNÝ BUFET
11.10.2018
ZELENINOVÝ A OVOCNÝ BUFET             My deti CMŠ Dobrého pastiera sme pripravili výborn...
Ružencové aktivity
01.10.2018 - 26.10.2018
S vierou, pokorou a láskou – ďakovať a prosiť. V mesiaci októbri, ktorý je zasvätený Božej Matke, sme dennou modlitbou Zdravas ...