Materská škola

Čo bolo?

2016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/2013
Dobrý pastier
07.05.2017
Dňa 07.05.2017 na sviatok Dobrého pastiera sa konala v areáli farského kostola na Solinkách hodová slávnosť. Deti sa usilovne snažili a...
Svetový deň zdravia v MŠ
07.04.2017 - 07.04.2017
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sme 7. 4. 2017  pre deti pripravili aktivity na uvedomovanie si u detí toho, čo zdravie podporuje. Prechádzali po "...
Psík pomocník
05.04.2017
Dňa 5.4.2017 prišiel na pozvanie do MŠ MVDr.Jozef Rečičár. Na ihrisku v CVČ deťom predstavil svojho psíka - kóliu Koudyho.Krátko deťom porozpr...
Návšteva ZOO v Oškerde
29.03.2017
Deti sa zmluvným autobusom doviezli do ZOO v Oškerde, kde pozorovali zvieratá - domáce aj exotické. Spoznávali domáce zvieratá a pomen...
Pôstne aktivity
01.03.2017 - 12.04.2017
V čase pôstu sme sa zapojili spolu s rodičmi a deťmi do pôstnych aktivít. Deti získavali za modlitby, zriekania si niečoho obľúbeného a pom...
Karneval
23.02.2017
Dňa 23. 2. 2017 sa v triedach materskej školy uskutočnil karneval. Triedy spestrili farebné girlandy, lampióny či balóny. Všade bolo počuť smiech a ve...
Rozprávková noc v MŠ
17.02.2017 - 18.02.2017
Z piatka na sobotu (17.-18.2. 2017) sa naši predškoláci zúčastnili obľúbenej akcie Rozprávková noc v MŠ. Museli vša...
Návšteva knižnice v našej MŠ
08.02.2017 - 10.02.2017
Deti sa oboznámili s pracovnou profesiou knihovničky. Vstupnom rozhovore prezentovali poznatky o knihách, kde sa vyrobili a ako, kto ich píše - spisovateľ, kto ...
Výchovný koncert
08.02.2017
V stredu 8. februára  2017 sa pre našich kamarátov z MŠ uskutočnil výchovný koncert s názvom „Fašiangy - ob...
Moja obľúbená kniha na triede
06.02.2017 - 10.02.2017
Prostredníctvom akcie „Moja obľúbená kniha na triede“ deti prezentovali, opísali svoju obľúbenú knihu na triede, alebo tú, ktor...