Materská škola

Čo bolo?

2020/20212019/20202018/20192017/20182016/2017
2015/20162014/20152013/20142012/2013
Návšteva hasičskej stanice v KNM
20.05.2016
V piatok 20. mája deti predškolských tried navštívili hasičskú stanicu v Kysuckom Novom Meste, aby sa bližšie oboznámili s pr...
Deň mlieka
17.05.2016
Dňa 17. 5. 2016 sme v našej MŠ prežili zaujímavý deň. Najskôr sme poďakovali Pánu Bohu za jeho dobrotu a starostlivosť o ľudí a zvierat...
Psík pomocník
19.04.2016 - 19.04.2016
V utorok 19. 4. 2016 prišiel medzi deti MŠ veterinár  MVDr. Jozef Rečičár, aby deťom ukázal a predstavil psíka Koudyho. Psík Koudy je...
Dobrý pastier
17.04.2016
Hodová slávnosť sa konala na priestranstve pred kostolom Dobrého Pastiera. Deti z materskej školy vystúpili v programe "Jarné pásmo", v ktor...
Výchovný koncert: "Potulky macka Packa"
13.04.2016
V našej MŠ sa uskutočnil výchovný koncert s názvom "Potulky macka Packa". Príbeh bol o malom mackovi, ktorý sa v lese stratil svojej mame me...
Čitateľský maratón
17.03.2016
Dňa 17. 3. sa v MŠ uskutočnila akcia "Čitateľský maratón". Žiaci druháci a štvrtáci z našej CZŠ predviedli deťom, ako už vedia ...
Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach
25.02.2016
Deti zo 7., 8. a 9. triedy našej MŠ sa spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali vlakom na výlet do Rajeckých Teplíc. Pred cestou sa oboznámili s b...
Návšteva hvezdárne v MŠ.
23.02.2016
Prostredníctvom príbehu "Stratené slniečko", sa deti oboznámili so Slnkom a jeho významom pre život na našej Zemi. V pripravenej prezentáci...
Noc v MŠ
12.02.2016 - 13.02.2016
Deti zo 7., 8. a 9. triedy našej MŠ prichádzali na nočnú hru s témou "Po stopách Noeho" od 18:30 hod. Vo vstupnej hale najskôr museli zvl...
Pôstne aktivity
10.02.2016 - 30.03.2016
Popolcovou stredou 10. 2. 2016 sa začalo pôstne obdobie – obdobie prípravy na slávenie Veľkej Noci. Do tejto prípravy sa zapojili nielen učiteľky a praco...