Materská škola

Čo bolo?

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/2013

Predplavecký výcvik

Aj tento rok sa predškoláci našej MŠ zúčastnili výcviku v plaveckej škole Nereus. 3x týždenne s veľkým očakávaním a neskrývanou radosťou sa takmer všetky deti tešili na pani inštruktorky a inštruktorov a tiež na bazén, v ktorom prekonávali samých seba. Osvojili si elementárne základy plávania. Formou hry sa učili splývať, skákať do vody, potápať sa, správne pohybovať končatinami a správne dýchať. Absolvovaním výcviku deti nadobudli istotu, stali sa smelšími a skamarátili sa s vodou. Po jeho ukončení dostali zaslúžene za odvahu a snahu "Mokré vysvedčenie", ktorým si pripomenú tieto krásne chvíle vo vode.