Materská škola

Čo bolo?

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/2013

DEŇ RODINY

Pri príležitosti DŇA RODINY deti z tried číslo 1,2,3,4,5,6,7 pripravili v mesiaci jún kultúrne predstavenie pre svojich milovaných rodičov, súrodencov a starých rodičov.. Triedy 1,2,3,4 ho realizovali vo svojich triedach a triedy 5,6,7 pozývali rodiny do väčších priestoroch CZŠ Dobrého pastiera, do auly .Týmto spôsobom deti ukázali, čo sa už naučili, potešili spevom, tancom, básňami a pripravenými dramatickými scénkami. Na záver svojich milých prekvapili  darčekmi vyrobenými z lásky.