Materská škola

Čo bolo?

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/2013

Hody v 3. triede

Hody v triede sv. Filipa Neriho.
 
Pánu Bohu za sv. Filipa Neriho, kňaza s veľkým srdcom, ktorý je aj patrónom 3. triedy, sme 26. mája ďakovali na hodovej oslave. Deti s pani učiteľkami z celej škôlky si vypočuli príbehy z jeho života, do neba mu darovali modlitbičky na jeho úmysly a       za  modlitbu nalepili malý symbol srdiečka, anjelika a kvietka na postavu Filipka. Svoju radosť mohli prejaviť aj tancom,  spevom a tiež na spoločnej koláčovej hostinke.
 
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto