Materská škola

Čo bolo?

2020/20212019/20202018/20192017/20182016/2017
2015/20162014/20152013/20142012/2013

Dobrý pastier

Hodová slávnosť sa konala na priestranstve pred kostolom Dobrého Pastiera. Deti z materskej školy vystúpili v programe "Jarné pásmo", v ktorom vytvárali a realizovali inštrumentálne sprievody k piesňam, riekankám s využitím rekvizít a rytmických nástrojov, využívali tanečné prvky v jednoduchých choreografiách. V kultúrnom programe vyjadrili lásku k Pánu Ježišovi ako nášmu dobrému pastierovi.
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto