Materská škola

Čo bolo?

2020/20212019/20202018/20192017/20182016/2017
2015/20162014/20152013/20142012/2013

Deň mlieka

Dňa 17. 5. 2016 sme v našej MŠ prežili zaujímavý deň. Najskôr sme poďakovali Pánu Bohu za jeho dobrotu a starostlivosť o ľudí a zvieratá. Na "Medzinárodný deň mlieka" si mladšie detičky pozreli film o kravičke a ovečke, maľovali kravičky a v triedach sa zahrali hru "Hádaj, čo ješ?" spojenú s ochutnávkou nátierok. Veľkú radosť im urobila praktická ukážka dojenia kravičiek, ktoré sme si vyrobili v MŠ a svoje talenty mohli uplatniť pri vytváraní rôznych výrobkov z mliečnych obalov. Staršie deti hľadali zatúlanú ovečku prekonávaním prekážkovej dráhy, v "mliečnom kráľovstve" ochutnávali rôzne výrobky z mlieka, v "kravíne dojili kravičky". V aktivitách na triedach si vyrábali rôzne výrobky z mliečnych obalov, riešili sudoku, stavali mliekárne, salaše, kravíny. Na pobyte vonku pozdravili našich starých kamarátov - živú ovečku a kozičku vo farskej mini ZOO. Pred odpoludňajším odpočinkom si mohli vypočuť rozprávku s mliečnou tématikou a odpoludnia sa na "Ceste mlieka" (DVD) dozvedeli, ako sa mliečko dostáva od podojenia až na stôl.
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto