Materská škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013

Letná olympiáda

Dňa 5.6. 2019 sa v spolupráci so žiakmi cirkevnej základnej školy deti zúčastnili letnej olympiády. V triedach pani učiteľky deti oboznámili s pravidlami súťaženia, namaľovali si vlajku, vytvorili si pokrik. Spoločne sa celá trieda premiestnila do okolia kostola, kde deti zdolávali jednotlivé športové disciplíny. Výkony v jednotlivých športových disciplínach zapisovali do tabuliek žiaci základnej školy a okrem toho našich malých športovcov aj povzbudzovali. Žiaci mali pripravené nielen merané športové disciplíny, ale aj zábavné aktivity. Deti boli za snahu a výkon odmenené medailou a malou sladkosťou.