Materská škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013

Farebný dvojtýždeň

V dňoch 3.-14.6.2019 prebehol v materskej škole FAREBNÝ DVOJTÝŽDEŇ . Deti s pani učiteľkami mali možnosť počas dvoch týždňov „precestovať“ celý svet, pričom jednotlivé svetadiely symbolizovali rôzne farby, do ktorých sa obliekali.. Prvý kontinent, ktorý spoznávali bola Európa- biela farba, pokračovali Áziou- žltá farba, preleteli do Ameriky- červená farba, plavili sa do Afriky- zelená a hnedá farba a spoznávanie svetadielov zakončili v Austrálii a Oceánii- modrá farba. Deti sa počas týchto dní oboznamovali s jednotlivými svetadielmi, s etnickými skupinami žijúcimi na danom kontinente, ich tradíciami, zvykmi, vzhľadom, miestom pobytu, tradičnými remeslami, zvieratami. Informácie získavali z prezentácii, internetu, prezeraní encyklopédií, časopisov, počúvania príbehov, rozprávok a pod. Dva týždne rýchlo ubehli a deti za ten čas získali veľa nových poznatkov.