Materská škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013
Čitateľský maratón
21.02.2020
Tento piatok sme dopoludnie strávili s našimi kamarátmi zo ZŠ. Keďže my ešte nevieme čítať, tak nám prišli prečítať oni. ...
Divadelné predstavenie " O psíčkovi a mačičke".
20.02.2020
Vo štvrtok 20.2. 2020 sa deti z MŠ zúčastnili na divadelnom predstavení „O psíčkovi a mačičke“. Mladí  herci Elo...
Moja obľúbená kniha
17.02.2020 - 21.02.2020
V priebehu týždňa od 17.2. do 21.2.2020 si deti nosili do tried MŠ svoju obľúbenú knihu. V spoločnom rozhovore knihy predstavili kamarátom v triede, ro...
Rozprávka pred spaním
17.02.2020 - 22.02.2020
Predstavte si, že tento týždeň do našej škôlky zavítali naši rodičia. A nie preto, aby nás sem priviedli alebo vzali domov. ALE pri...
Divadelné predstavenie „Rozprávka z mlyna“.
17.02.2020
V pondelok 17.2. 2020 do našej MŠ zavítalo Divadlo na traky, ktoré deťom predstavilo príbeh  „Rozprávka z mlyna“. Deti s...
Čo robia zvieratká v zime
28.01.2020
Deti predškolských tried sa zúčastnili besedy s tetou ochranárkou zo Školy ochrany prírody Varín. Prostredníctvom prezent...
Vianočná besiedka
10.12.2019 - 19.12.2019
Naši škôlkari s pani učiteľkami si v posledných adventných týždňoch prichystali na triedach i v aule nádherné vianočné besi...
Mikuláš
06.12.2019
Vitaj v našej škôlke, milý Mikuláš! Vyzerali sme ťa z okna toľko ráz. Palicu a  dlhú bielu bradu máš, vitaj, vitaj...
NÁVŠTEVA KRAJSKEJ KNIŽNICE V ŽILINE – BESEDA SO SPISOVATEĽKOU JANKOU NECPALOVOU
06.12.2019
Dňa 6. 12. 2019 navštívili deti z našej materskej školy Krajskú knižnicu v Žiline, kde sa zúčastnili besedy so spisovateľkou Jankou N...
Adventné aktivity
02.12.2019 - 20.12.2019
Malému Ježiškovi pripravovali deti narodeninový darček plnením úloh v MŠ i doma : Pomodlím sa za radosť pre všetkých...