Materská škola

Čo bolo?

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
2012/2013
Deň Detí
01.06.2018
V piatok 1.6.2018 boli na školskom dvore, pre deti pripravené rôzne stanoviská k pripríležitosti dňa detí. Deti s pani učiteľkami prekonáv...
Divadelné predstavenie " Tdpaslík"
01.06.2018
V piatok 1.6. 2018 sa deti z MŠ zúčastnili na divadelnom predstavení „Tdpaslík“. Hlavný hrdina príbehu sa vydal do sveta zast...
Návšteva katakomb v Žiline
22.05.2018
Dňa 22.5.2018 sa deti z 10. a 11.triedy zúčastnili návštevy katakomb, ktoré sa nachádzajú pod kapucínmi v Žiline. Deti cestovali mestskou ...
Medzinárodný deň mlieka
17.05.2018
Dňa 16. 5. 2018 sa každoročne oslavuje Medzinárodný deň mlieka. K tejto príležitosti sa v našej materskej škole uskutočnil „Deň mlie...
Návšteva Zoo v Oškerde
24.04.2018
Zmluvným autobusom sa deti presunuli do Zoo v Oškerde, kde mohli pozorovať rôzne druhy zvierat domácich aj exotických. Okrem pomenovávania a...
Farské hody
22.04.2018
   Dňa 22.4.2018 na sviatok Dobrého Pastiera sa konala pred kostolom Hodová slávnosť. Deti našej MŠ vystúpili v  programe "Chlieb n...
Svetový deň zdravia
06.04.2018
V PIATOK 6.4. 2018 PRI PRÍLEŽITOSTI "SVETOVÉHO DŇA ZDRAVIA" SA DETI Z MŠ  ZÚČASTNILI BEŽECKEJ SÚŤAŽE "ŠKÔLKÁRSKY BEH ZDRAVIA...
Otvorená hodina predškolákov v 1.ročníku - V Kráľovstve školičky Veseličky
08.03.2018
Dňa 8. 3. 2018 vstúpili naši predškoláci do 1. ročníkov CZŠ Dobrého Pastiera, aby si vyskúšali na vlastnej koži aké t...
Plavecký výcvik
26.02.2018 - 28.03.2018
Aj tento školský rok sa uskutočnil plavecký výcvik pre najstaršiu vekovú kategóriu 5 - 6 ročných detí našich tried, kt...
ČITATEĽSKÝ MARATÓN
16.02.2018
Dňa 16.2.2018 sa konal  ČITATEĽSKÝ MARATÓN. V rámci spolupráce MŠ so ZŠ navštívili naše škôlká...