Dokumenty

Profil verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ: Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera
Sídlo: Gaštanová 53, 010 07 Žilina
Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Badžgoňová

E-mail: czs@solinky.sk
Telefón: +421 911 586822

IČO: 37904299
DIČ: 2021764998 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Karol Vlčko

Informácie v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákazky s nízkou hodnotou