2% Občianskemu združeniu Dobrý pastier 

 

Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier.  

Tlačivo nájdete na stránke Farnosti Dobrého pastiera.

 

Ďakujeme.

 

Riaditeľské voľno 

 

V zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov riaditeľ CZŠ s MŠ Dobrého pastiera poskytuje dňa 24.4.2019 riaditeľské voľno z  dôvodu metodického dňa pedagogických zamestnancov. 

 

 

zápis ZŠ