Nové telefónne čísla do školy

 

Na komunikáciu so školou je možné používať dve nové telefónne čísla:


telefón priamo na vedenie školy

(zvoní u p. riaditeľky a zástupcu riaditeľa):

0902 955 509 (len hovory)

telefón priamo na odhlasovanie stravy

0911 711 109 (hovory + SMS)


Cez pôvodné telefónne číslo 0911 586 822 a následné zvolenie klapky

sa dá dovolať sa na jednotlivé úseky.