Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu          Dobrý pastier. Tlačivo je  tu,  na vrátnici školy i na stolíkoch v kostole. Aj takýmto            spôsobom môžete podporiť pastoračnú prácu s deťmi a mládežou našej školy          a našej farnosti.   

 

Ďakujeme.