...a škola opäť volá...

 
 Naša cirkevná škola otvára svoje brány pre deti a žiakov 5. 9. 2016. Materská škola bude otvorená od 6:30 a žiaci základnej školy začnú školský rok  v kostole sv. omšou o 8:30 hod. Po sv. omši  pôjdu prváci spolu s rodičmi do školy a ostatní žiaci sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi pri CVČ STROM.
/prvý školský deň si žiaci nenosia so sebou ani aktovku ani prezúvky/

 

Všetkým prajeme, aby nový školský rok 2016/17 bol plný  radosti, pokoja, pekných skúseností a zážitkov, ale hlavne bohatý na Božie milosti a požehnanie.

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt školák